Yleistä

Tervetuloa Keski-Uudenmaan duuniportaaliin!

Keski-Uudenmaan kunnat yhdistivät voimansa työllisyyden edistämiseksi ja ottivat käyttöön yhteisen duuniportaali.fi-palvelun. Työllisyyden edistäminen on kuntien yhteinen tavoite ja duuniportaali on siihen oiva työkalu, joka yhdistää alueellisen tarjonnan. Palvelun tavoite on ohjata työnetsijöitä löytämään uusia mahdollisuuksia. Hyvä työ ei tapahdu yksin, vaan se tehdään yhteistyössä kuntien, paikallisten yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa.

Viime vuosina on keskusteltu paljon siitä, kohtaavatko työntekijät ja avoimet työpaikat toisensa. Keski-Uudenmaan duuniportaali on vastaus tähän ongelmaan: se on sähköinen kohtaamispaikka Keski-Uudenmaan alueen työnhakijoille sekä työntekijää tarvitseville yrityksille ja kotitalouksille.

Portaalissa voi etsiä avoimia työpaikkoja tai työnhakijoiden ilmoituksia toimialan ja työn luonteen mukaan. Yrityskauppa-osiossa voi etsiä yritykselle jatkajaa, jos sukupolvenvaihdos ei ole mahdollinen. Myös kotitaloudet voivat laittaa työpaikkailmoituksen duuniportaaliin. Palvelun Tietoa-osiossa on vaihtoehtoja työllistämisen tueksi sekä tietoa yrittäjyydestä.

Kuntakohtaisen rekisteröitymisen jälkeen sekä työnantajat että työnhakijat näkevät halutessaan kaikkien kuntien tarjonnan, voivat hakea työpaikkoja ja tehdä työnhakuilmoituksia yli kuntarajojen. Tarjonnan kasvaessa paranevat mahdollisuudet kohdata oikea työntekijä tai työpaikka.

Helppokäyttöinen palvelu on maksuton ja kaikki ilmoitukset näkyvät halutessa anonyymisti.

Duuniportaalin teknisestä toteutuksesta vastaa keravalainen Elido Oy. Palvelun ylläpitäjinä toimivat palvelussa mukana olevien kuntien tai kaupunkien elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Yrityskauppaosiossa ylläpitäjänä toimivat yhteistyökumppanit Uusyrityskeskus ja Keuke.

Duuniportaalin käyttöohjeet löydät täältä. Työnhakuilmoitukset ovat voimassa kolme kuukautta. Työpaikkailmoitukset ovat voimassa 1 kuukauden, ja myynti- tai ostoilmoitus Yrityskauppa-osiossa puoli vuotta. Voimassaoloajan tullessa täyteen ilmoituksen jättäjä saa sähköpostilla kyselyn jatkosta.

Duuniportaalin kautta voit ottaa yhteyttä työnhakijaan tai jättää yksityishenkilönä työpaikkailmoituksen kotitaloudelle tehtävästä työstä (siis ilman yrityksiltä vaadittavaa Y-tunnusta). Lisätietoa Tietoa: Kotitaloudet -osiosta.

Olemme koonneet portaalin kuntakohtaisille Tietoa-sivuille hyödyllistä yleistietoa erilaisista vaihtoehdoista työllistää / työllistyä Keski-Uudellamaalla. Koska kuntalisien ja muiden työllistämistukien myöntämisen ja hakemisen käytännöt voivat vaihdella kunnittain, tarkista oman kuntasi Tietoa-sivulta ajankohtaiset tiedot ja linkit. Olet nyt Keravan sivuilla, mutta voit siirtyä muiden kuntien Tietoa-sivuille yläreunan valikosta.

Huomioithan, että duuniportaali.fi ei korvaa työ- ja elinkeinotoimiston palveluja, vaan työttömän työnhakijan on oltava ilmoittautunut paikalliseen TE-toimistoon (MOL) saadakseen työttömyyspäivärahaa ja muita etuuksia. Duuniportaali.fi palvelu pyrkii helpottamaan paikallisesti yrityksen rekrytointiprosessia ja työnhakijan kynnystä jättää työpaikkailmoitus.